Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół

im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

w roku szkolnym 2019/2020

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Anna Wierciak

Przewodnicząca Rady Rodziców

2

Renata Wierciak

Zastępca Przewodniczącej Rady

3

Paweł Obajtek

Sekretarz Rady Rodziców

4

Lidia Żuławińska

Członek Prezydium

5

Czesław Ptak

Członek Prezydium

6

Tomasz Łupiński

Członek Prezydium

7

Robert Żyła

Członek Prezydium

8

Agnieszka Turowska

Członek Prezydium


Komisja rewizyjna

L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Iwona Urbaniak

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2

Dorota Grabska-Reszka

Członek Komisji

3

Mariusz Dzięgiel

Członek Komisji

 Dane kontaktowe :

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera

32-410 Dobczyce ul. Szkolna 20a

NIP : 681-175-58-01   tel. (12) 27 11 072

  

Informacja dla Rodziców i uczniów

 

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach informuje o możliwości wspierania funduszu Rady Rodziców poprzez wpłacanie dobrowolnych kwot pieniężnych.

 

Brak dobrowolnej wpłaty na fundusz Rady Rodziców nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami wobec ucznia.

 

Wpłat można dokonać na trzy sposoby :

- przelewem do Banku Spółdzielczego w Dobczycach na konto : 63 86020000 0000 0304 6580 0001 wpisując w treści : wpłata na fundusz Rady Rodziców, rok szkolny 2019/2020, dane ucznia : imię i nazwisko, oznaczenie klasy, do której uczęszcza 

- wpłata gotówkowa w Zespole Szkół - pokój 37

- wpłata gotówkowa w Zespole Szkół u wychowawcy

 

Praktyki w Londynie

Back to top