Technik elektryk to szansa dla osób operatywnych i ambitnych.

Elektryk to osoba poważna, ostrożna, przewidująca, ale odpowiedzialna, wytrwała i odporna na stres i warunki pracy. Zawód elektryka jest zawodem, który wymaga ciągłego myślenia i skupiania się nad tym co się robi. Bardzo istotne są uzdolnienia techniczne oraz twórcze myślenie. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej czy też nadzorowanych przez niego urządzeń.

  

Technik elektryk jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

·         wykonywania, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych i układów automatyki;

·         lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

·         dokonywania pomiarów, regulacji parametrów i oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń, i instalacji elektrycznych;

·         montowania i naprawiania układów automatyki, sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

·         dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

 

Miejsce pracy elektryka

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem:

·         na budowie - wykonuje nowe instalacje;

·         w pogotowiu energetycznym - usuwa awarie;

·         w utrzymaniu ruchu w przemyśle - odpowiada za urządzenia i sieć energetyczną na jego terenie;

·         w serwisie samochodowym - zajmuje się elektromechaniką samochodową;

·         w serwisie AGD - naprawia i konserwuje urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego;

·         w hurtowniach i sklepach - sprzedaje osprzęt elektryczny.

 

Elektrycy w skrócie….

                        

 

Dla przyszłych absolwentów…

Technikum elektryczne to solidna podbudowa dla osób pragnących studiować na takich kierunkach jak Elektrotechnika, Energetyka, Automatyka przemysłowa, Energetyka jądrowa.

 

Odwiedź nas na Dniach Otwartych 14 marca 2019 roku!

Back to top