MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Okres kształcenia 3 – lata. Nauka przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych o zajęcia praktyczne odbywają się w Zespole Szkół w Dobczycach

            Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. związanych z suchą zabudową, malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku nauczania „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafią m. in.:

  • wykonywać prace wykończeniowe w budynku,
  • analizować dokumentację budowlaną ,
  • obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.

 

Cele kształcenia:

            Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu uczą się na przygotowanych stanowiskach w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach pracy robót wykończeniowych realizowanych przez naszą szkołę.

Proces nauczania:

Uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe pod koniec 3 klasy

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

(kwalifikacja obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018

 

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowej  tytuł zawodowy – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mogą być zatrudniani przy robotach wykończeniowych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia po zdaniu egzaminu  zawodowego otrzymują Dyplom EUROPASS  - dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w języku polskim i języku angielski

 

Praktyki w Londynie

Back to top