KUCHARZ 

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw i napojów. Do jego obowiązków należy przygotowanie dań,  podanie ich w jak najatrakcyjniejszej formie, Niejednokrotnie do niego należy również udekorowanie stołu. Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych. Sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP. W gestii kucharza znajduje się również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze. 

W naszej szkole nauczymy Cię:

 • przygotowywać podstawowy asortyment potraw i napojów z surowców i półproduktów spożywczych w oparciu o normy i receptury gastronomiczne zgodnie z odpowiednimi technikami ich sporządzania
 • obliczać wartość energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw
 • dokonywać oceny jakościowej i organoleptycznej surowców, półproduktów i gotowych potraw
 • dokonywać oceny produktów i napojów pod względem towaroznawczym
 • właściwie dobierać surowce do produkcji potraw i napojów
 • sporządzać kalkulacje potraw i napojów
 • poddawać obróbce wstępnej i cieplnej surowce odpowiednimi narzędziami, maszynami i urządzeniami
 • wykończać, porcjować, dekorować i estetyczne wydawać potrawy i napoje
 • konserwować maszyny i urządzenia
 • stosować zasady zabezpieczenia jakości zdrowotnej potraw, utrzymywać w czystości i porządku stanowiska pracy, przestrzegać przepisów sanitarnych, bhp, ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego.

 

Przygotujemy  Cię do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

TG.7 Sporządzanie potraw i napojów

 

Gdzie możesz szukać pracy:
 • Restauracje
 • Bary
 • Kawiarnie
 • Catering
 • Hotele
 • Inne publiczne miejsca żywienia
 • Własna działalność gospodarcza

Praktyki w Londynie

Back to top