Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

 Kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych opiera się głównie na obsłudze i naprawie  systemów  sterowania silnikiem oraz układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Uczeń w ramach zajęć wykonuje również podstawowe czynności kontrolno-naprawcze podzespołów i układów takich  jak np. napędowy, zawieszenia, kierowniczy itp. Za pomocą  metod diagnostycznych ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny, wybiera sposób usunięcia niesprawności oraz dokonuje naprawy lub wymiany zespołu.

 

Absolwent Szkoły branżowej w zawodzie Elektromechanik pojazdów samochodowych :

 • Potrafi przeprowadzać badania diagnostyczne oraz usuwać usterki układów elektrycznych pojazdu samochodowego.
 • Ma wiedzę jak zdemontować i zweryfikować poszczególne zespoły samochodu oraz dokonać ich naprawy lub wymiany.
 • Umie posługiwać się narzędziami i przyrządami stosowanymi przy naprawach pojazdów 
 • Ma możliwość uzyskania bezpłatnie prawa jazdy kat. B

 

 Warunki Kształcenia:

 • Nauka zawodu trwa 3 lata
 • Program nauczania obejmuje:

- Przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w szkole branżowej

- Przedmioty zawodowe: np. technologia mechaniczna, budowa pojazdów, wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego.

 • Uczniowie szkoły branżowej I stopnia odbywają zajęcia praktyczne organizowane w pracowniach i warsztatach szkolnych
 • W trakcie procesu kształcenia uczniowie są przygotowywani do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia po uzyskaniu tytułu elektromechanik pojazdów samochodowych mogą być zatrudnieni w:

 • stacjach obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • salonach samochodowych
 • warsztatach mechanicznych

Opis zawodu

   Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne, przeprowadza konserwację oraz dokonuje ich naprawy posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi. W pracy posługuje się także typowymi narzędziami i przyrządami używanymi podczas naprawy i obsługi pojazdów samochodowych. Przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół przyjęcia. Metodami diagnostycznymi ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny. Ustala sposób usunięcia niesprawności dotyczącej wymiany zespołu lub ich naprawy. Demontuje zespół, czyści go, weryfikuje, wymienia lub naprawia elementy. Montuje wiązki elektryczne i elementy osprzętu elektrycznego obejmującego urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające. Konserwuje instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu, dokonuje przeglądów okresowych i bieżącej obsługi układów elektrycznych. Przestrzega wymagań warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu. Dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych.

 

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

   Dynamiczny rozwój tej gałęzi przemysłu powoduje że zapotrzebowanie na osoby z odpowiednimi kwalifikacjami jest coraz większe. Postęp techniki oraz technologii wymusza zmianę w sposobie kształcenia i zdobywania wiedzy oraz umiejętności dla osób zajmujących się motoryzacją. Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada oczywiście podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.

 

 

Praktyki w Londynie

Back to top