Deklaracja maturalna 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy egzaminów praktycznych w sesji styczeń/ luty 2018 

Kwalifikacja

Nazwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

A.23

Projektowanie fryzur

120 min.

2018-01-10

2018-01-10

B.05

Montaż systemów suchej zabudowy

180 min.

2018-01-29

2018-01-31

B.06

Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

180 min.

2018-01-25

2018-01-26

B.18

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

210 min.

2018-02-12

2018-02-13

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

180 min.

2018-01-18

2018-01-18

E.03

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

180 min.

2018-01-25

2018-01-27

E.07

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

180 min.

2018-02-12

2018-02-13

E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

150 min.

2018-01-12

2018-01-12

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

180 min.

2018-01-16

2018-01-16

E.20

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

180 min.

2018-01-10

2018-01-10

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

180 min.

2018-01-10

2018-01-10

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

150 min.

2018-01-10

2018-01-10

T.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

180 min.

2018-01-10

2018-01-10

 

Wszystkie egzaminy w części pisemnej odbywają się    11 stycznia 2018 r.

 

Godz.10.00 –  T.06, E.07, A.23, B.18, B.05, E.03

Godz.12.00 –  B.06, T.16, T.15,

Godz.14.00 –  E.20, E.24, B.07, E.19, B.30, E.14

Dokładne informacje udzielane są telefonicznie w sekretariacie lub gab. 73 – Paweł Kniaziowski

 

 DEKLARACJE MATURALNE   TERMIN SKŁADANIA:     - uczniowie klas III LO i IV Technikum 2017/2018 - do 30 września 2017   - absolwenci lat poprzednich -  do 7 lutego 2018   Deklaracje można wypełnić elektronicznie poprzez stronę:  deklaracja.edu.pl  Wypełniony druk należy wydrukować dwustronnie (na jednej kartce) wykorzystując otrzymany mailem lub pobrany z tej strony plik PDF (dostępny po wypełnieniu formularza).

KOD SZKOŁY TECHNIKUM NR 1: 120901-0331O  KOD SZKOŁY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO: 120901-03112

 

Informacja dla zdających „STARY” egzamin zawodowy

Część pisemna egzaminu odbędzie się 12 czerwca 2017 o godz.  12.00 w Auli – technik mechatronik, technik informatyk

Część praktyczna egzaminu odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 – we wszystkich kwalifikacjach – technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik elektryk

 

Informacja dla zdających „NOWY” egzamin zawodowy

Część pisemna odbędzie się 20 czerwca 2017 r.

Godz.10.00 –  A.18, B.05, E.12, T.06

Godz.12.00 – A.19, B.06, B.33, E.06, E.08, E.13,E.18, M.12,

Godz.14.00 – B.07, E.20,

 

Część praktyczna:

A19 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich –  22-27 czerwca

A.54 - Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania – 27 czerwca,

B.05 - Montaż systemów suchej zabudowy – 29.06 – 1.07

B.07 - Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych – 26 – 28 czerwiec

B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych – 26 czerwiec

E.08 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – 22-23 czerwiec

E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych  - 28-30 czerwiec

E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i adm. sieciami  - 21-22 czerwiec

E.18 - Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych – 26 czerwiec

E.20 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych – 26 czerwiec

T.06 - Sporządzanie potraw i napojów – 28 – 30 czerwiec

_____________________________________________________________________

DEKLARACJE MATURALNE

TERMIN SKŁADANIA:
 - uczniowie klas III LO i IV Technikum 2016/2017 - do 30 września 2016
 - absolwenci lat poprzednich -  do 7 lutego 2017

Deklaracje można wypełnić elektronicznie poprzez stronę: https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411
Wydrukowaną dwustronnie deklaracje należy złożyć do sekretariatu ZS Dobczyce.

__________________________________________________________________________

Uczniowie i absolwenci wyrażający chęć poprawy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  w sesji styczeń/luty 2017, proszeni są o złożenie stosownej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2017 - piątek.

Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane.

 

Planowane egzaminy w sesji styczeń/luty 2017

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

T.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

A.55. Drukowanie cyfrowe

A.23. Projektowanie fryzur

 

Informacja dla absolwentów i uczniów zdających egzaminy poprawkowe w sesji wrzesień październik 2016.

 

Część pisemna odbędzie się 06.10.2016 r. w auli szkolnej.

Godz. 10.00 – kwalifikacja T.06

Godz.12.00 – kwalifikacje – E.13 i T.15

Godz. 14.00 – kwalifikacje E.14, E.20 i E.19

Cześć praktyczna:

Kwalifikacja E.14 Tworzenie aplikacji internetowych…  07.10.2016 godz.8.00, sala 108

Kwalifikacja E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych, 11.10.2016, godz.13.00, sala 100

KwalifikacjaT.15- Organizacja żywienia…, 11.10.2016, godz.13.00, Aula

Kwalifikacja E.19- Proj. i progr. systemów mechatronicznych 12.10.2016 godz. 9.00(JF i MG), 15.00 (BM i IS), sala war2. (Skróty inicjałów zdających absolwentów)

 

 

Kwalifikacja

Nazwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

A.23

Projektowanie fryzur

120 min.

2018-01-10

2018-01-10

B.05

Montaż systemów suchej zabudowy

180 min.

2018-01-29

2018-01-31

B.06

Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

180 min.

2018-01-25

2018-01-26

B.18

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

210 min.

2018-02-12

2018-02-13

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

180 min.

2018-01-18

2018-01-18

E.03

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

180 min.

2018-01-25

2018-01-27

E.07

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

180 min.

2018-02-12

2018-02-13

E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

150 min.

2018-01-12

2018-01-12

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

180 min.

2018-01-16

2018-01-16

E.20

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

180 min.

2018-01-10

2018-01-10

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

180 min.

2018-01-10

2018-01-10

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

150 min.

2018-01-10

2018-01-10

T.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

180 min.

2018-01-10

2018-01-10

Terminy egzaminów praktycznych w sesji styczeń/ luty 2018

Gościmy

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com